Medische informatie

De inhoud van deze site, zoals beelden, tekst, informatie en ander materiaal wordt voorgesteld onder een verkorte en algemene vorm en is uitsluitend bestemd om u te informeren.

De inhoud kan dus niet beschouwd worden als zijnde uitgebreid.

De inhoud vervangt niet het advies van een dokter noch een eventuele medische therapie.

De inhoud van de website vormt geen medische diagnose van uw gezondheidstoestand en het lezen van de site mag u niet beletten om een arts te raadplegen indien nodig. De inhoud van deze site heb ik zelf geschreven.

Ieder is vrij zelf te beslissen op het gebied van de gezondheid. Ik ben niet verantwoordelijk wat betreft de gevolgen van de stappen die u zou ondernemen na het lezen van deze website.

In geval van onzekerheid en/of hoogdringendheid, raadpleeg steeds uw arts. Ik geef geen medische consultatie op afstand.

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website.

Laatst bijgewerkt op donderdag 30 juni 2011 23:18